فایل طراحی شده راهنمای مادران

فایل طراحی شده راهنمای مادران


فایل طراحی شده راهنمای مادران

ادامه مطلب


راهنمای بیمار آنژیوگرافی

راهنمای بیمار آنژیوگرافی


آنژيوگرافي نوعي روش تصویربرداری تشخيصی است که براي تشخيص بيماريهاي انسدادي عروق، به‌خصوص عروق خونرسان قلب، استفاده ميشود. در اين روش تشخيصي با تزريق ماده حاجب به ‌داخل عروق، مشاهده جريان خون در رگهاي قلب و گرفتگي آن امکانپذير ميگردد.

ادامه مطلب


نسلی سالم با شیر مادر و مراكز مشاوره شيردهي دانشگاه ايران

نسلی سالم با شیر مادر و مراكز مشاوره شيردهي دانشگاه ايران


نسلی سالم با شیر مادر و مراكز مشاوره شيردهي دانشگاه ايران

ادامه مطلب


سپسيس نوزادي

سپسيس نوزادي


سپسيس نوزادي يك سندرم بيماري سيستميك يا عفونت است.

ادامه مطلب


 	توصيه هاي خود مراقبتي در نوزادان پره ترم

توصيه هاي خود مراقبتي در نوزادان پره ترم


توصيه هاي خود مراقبتي در نوزادان پره ترم

ادامه مطلب


 	توصيه هاي خود مراقبتي در زردی نوزادان

توصيه هاي خود مراقبتي در زردی نوزادان


توصيه هاي خود مراقبتي در زردی نوزادان

ادامه مطلب


	توصيه هاي خودمراقبتي در سزارين

توصيه هاي خودمراقبتي در سزارين


توصيه هاي خودمراقبتي در سزارين

ادامه مطلب


 	توصيه هاي خودمراقبتي در زايمان طبيعي

توصيه هاي خودمراقبتي در زايمان طبيعي


توصيه هاي خودمراقبتي در زايمان طبيعي

ادامه مطلب


پره ترم ليبر

پره ترم ليبر


توصيه هاي خود مراقبتي در پره ترم ليبر: به ختم بارداري در سن كمتر از 37 هفته زايمان زودرس مي گويندكه بعضي عوامل باعث مي شوند زايمان زودرس رخ دهد

ادامه مطلب


خودمراقبتي در پارگي كيسه آب

خودمراقبتي در پارگي كيسه آب


توصيه هاي خودمراقبتي در پارگي كيسه آب

ادامه مطلب


صفحه 1 از 3