رسالت بیمارستان پیامبران 

ما با اولویت قرار دادن حقوق و امنیت بیماران به عنوان سرمایه‌ی اصلی بیمارستان ، در جهت ارائه بهترین خدمات پزشكی با كمترین هزینه ممكن و با هدف جلب رضایتمندی حداكثری بیماران وكسب برترین رتبه‌ی تخصصی ، اخلاق حرفه‌ای ، ایمنی و بهداشت و كنترل عفونت ،در سطح كشور گام بر میداریم.