انتقاد و پیشنهاد

مدیریت بیمارستان پیامبران در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین محترم می باشد.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
تلفن
موضوع
پیام
لطفا فایل خود را بارگزاری نمایید (حجم فایل کمتر از 1 مگابایت)