بلوک زایمان
این بخش در طبقه زیرزمین بیمارستان قرار دارد و شامل قسمتهای مختلف می باشد:

 

اتاق زایمان
دارای 1 تخت زایمانی و 1عدد وارمر و  1عدد تخت احیاء نوزادان و ترالی احیا نوزادان می باشد و اين اتاقها طوري طراحي شدند كه به صورت خصوصي می باشند به طوريكه امكان حضور همسر و همراه اموزش ديده در كنار مادر زائو در طول پروسه زايمان وجود دارد.

متخصص زنان به صورت 24 ساعته وكامل در این بخش حضور فعال داشته و نظارت كامل بر فرایند زایمان دارد . در صورت نیاز به حضور متخصص نوزادان و ویزیت نوزاد متولد شده توسط متخصص نوزادان امكانات  لازم فراهم است.
شماره تلفن بخش : 6-48994605