بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستان پیامبران دارای بخش های ويژه برای بستری نمودن بیماران با مشکلات ويژه و حاد است. بخش های ويژه  بیمارستان به تفكيك شامل بخش هاي زير مي باشد:
 

CCU
بخش CCU در طبقه دوم واقع گردیده و دارای 13 تخت فعال و 1 تخت در اتاق ایزوله و2 تخت اکسترا میباشد.در این بخش بیماران با شرایط خاص و ویژه قلبی بستری می شوند.
شماره تلفن بخش : 4660 الی 48994662

 

ICU1
بخش ICU1 در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است که دارای 9 تخت مراقبت های ویژه و یک تخت ایزوله است . در این بخش به بیماران با شرایط حاد ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث، مشكلات عروق مغزي و مبتلايان به اختلالات ريوي و بيماران سرطاني و گاهاً بيماران نيازمند مانيتورينگ وي‍‍ژه بعد از عمل جراحي خدمات درمانی ارائه میشود.
شماره تلفن بخش :4650-48994651

 

ICU2
بخش ويژه I.C.U II در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است . در اين بخش 9 عدد تخت مصوب و يك تخت اكسترا و يك تخت در اتاق ايزوله موجود ميباشد، و همچنين يك تخت شناور جهت مادران پرخطر رزرو ميباشد.
شماره تلفن بخش : 4656-46554899

 

ICU-OH
بخش ICU.OH در طبقه همكف بیمارستان واقع شده است که در این بخش به بیماران پس از جراحی قلب باز  و شرایط مشابه خدمات درمانی ارائه میشود. این بخش 3 تخت مراقبت های ویژه مخصوص بیماران بخش جراحی های قلب دارد.
شماره تلفن بخش : 4615-46164899

 

NICU
بخش NICU در طبقه همكف بیمارستان واقع شده است که در اين بخش با 5 تخت مخصوص مراقبت های ویژه نوزادان به نوزادان زير 28 روز كه نياز به درمان و مراقبت های ویژه و تخصصي دارند خدمات درماني ارائه مي شود.
شماره تلفن بخش : 1- 46004899