بیمارستان پیامبران دارای بخش های متعدد بستری برای بستری نمودن بیماران با مشکلات گوناگون است. بخش های بیمارستان به نام گل های زیبا نامگذاری شده است و بیماران با مشکلات قلبی، داخلی، عفونی، جراحی، اعصاب و ... در بخش های مختلف بستری می شوند.

 

- نيلوفر
بخش نيلوفر  در طبقه دوم بیمارستان با 16 تخت عادی و 2 تخت خصوصي فعال بستری واقع است که در این بخش بیماران با مشكلات قلبي براي تشخيص و درمان  بستری می شوند.
شماره تلفن بخش : 4626 – 48994625

 

- غزال
بخش غزال در طبقه دوم بیمارستان با 20 تخت فعال بستری واقع است که در این بخش بیماران با تشخیص جراحی بستری می شوند.
شماره تلفن بخش : 4620 – 48994621

 

- شقایق
بخش شقايق در طبقه سوم بیمارستان با 20 تخت فعال بستری و 4 تخت جهت آماده سازی و بستری های کوتاه مدت بيماران به کار گرفته می شود. در این بخش عموما بیماران با تشخیص های جراحی بستری مي شوند. 

شماره تلفن بخش : 38 - 48994637

 

- ارکیده
بخش اركيده ( داخلي ) در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است که در این بخش با 24 تخت بستری به بیماران با تشخیص بيماری های داخلی و جراحی  ، خدمات درمانی ارائه میشود.
شماره تلفن بخش : 4634- 48994635

 

- لاله
بخش لاله در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است که در این بخش که دارای 25 تخت بستری است به بیماران با تشخیص های زایمانهای طبیعی، سزارین، کورتاژ، تشخیصی، ترمیمی، NVD، هيسترکتومی، هیسترسكوپی، لاپاراتومی، لاپاراسكوپی، ديابت بارداری ، فشار خون بارداری و ... خدمات درمانی ارائه میشود.
شماره تلفن بخش :  4630 - 48994631

 

- شبنم
بخش اعصاب و وران در طبقه چهارم بيمارستان واقع شده است كه دارای 39 تخت بستری است در اين بخش به بیماران با تشخيص های مختلف روانپزشكی خدمات درمانی ارائه می شود.
شماره تلفن بخش: 4647-48994648 

 

- یاس
بخش ياس در طبقه 4 بیمارستان واقع شده و دارای 21 تخت بستری است که در این بخش بیماران با تشخیص زنان و زایمان ، داخلي جراحي و اطفال خدمات درمانی ارائه میشود.
شماره تلفن بخش :1- 48994640

 

- شکوفه
بخش شكوفه در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است و دارای 21 تخت بستری است در این بخش کودکان با تشخیص های مسمومیت غذایی، گاستروانتريت، تب وتشنج ،عفونت ریه، عفونت گوش، سينوزيت، آنفولانزا، هرني، ختنه، جراحي لوزه و... خدمات درمانی ارائه میشود.
شماره تلفن بخش : 4646-4899464