در راستاي جلب رضايت مراجعين محترم، غرفه آرايشي و بهداشتي بيمارستان پيامبران واقع در سالن كلينيك ، آماده ارائه  خدمات مي باشد.

در غرفه آرايشي و بهداشتي ، در ازاي خريد بالاي 40هزار تومان ، كارت قرعه كشي دريافت نموده و مي توانيد از جوايز ارزنده بصورت فصلي بهره مند شويد.

ساعت كار غرفه آرايشي و بهداشتي 9 صبح الي 7 عصر مي باشد.