برای رفاه حال مراجعان و خانواده های بیماران و همین طور همکاران بیمارستان دو واحد آرایشگاه مردانه و زنانه در محوطه بیمارستان تاسیس شده است که کلیه خدمات لازم را به مراجعان ارائه می دهند.