کارواش و تعمیرات وسائل نقلیه
با توجه به تاسیس پارکینگ عظیم طبقاتی در بیمارستان پیامبران و برای رفاه حال مراجعان کارواش مدرن و نیز واحد تعمیرات اتومبیل در محوطه پارکینگ بیمارستان تاسیس شده است که کلیه خدمات لازم در این حوزه را با قیمت قانونی ارائه می دهند.