کافی تریا
کافی تریای بیمارستان پیامبران در فضایی دلنشین و آرام با حفظ حریم خصوصی مراجعان آماده پذیرایی از مراجعان است.

کافه تریای بیمارستان از ساعت 8 صبح الی 7 عصر با انواع نوشیدنی‌ای گرم و سرد، کیک ها و شیرینی ها و میان وعده‌های گرم و سرد از مراجعان پذیرایی می کند.