آتلیه بیمارستان پیامبران برای ثبت لحظات خاص و استثنایی «تولد» نوزادان در این مرکز شکل گرفته است. کادری حرفه ای و تجهیزاتی مناسب در تمام اوقات روز باعث می شود تا خانواده ها بتوانند فیلم ها و عکس هایی با کیفیت و زیبا از اولین لحظات زندگی عضو جدید خود داشته باشند.