پارکینگ طبقاتی
با توجه به تعداد بالای مراجعان به بیمارستان نیاز به پارکینگی جادار و مناسب در محیط بیمارستان حس میشد و برهمین اساس پارکینگ طبقاتی عظیمی در سالن همایش های بیمارستان در بخش جنوبی بیمارستان احداث شد.

این پارکینگ ظرفیت پذیرش 420 دستگاه اتومبیل را دارد که هم پرسنل بیمارستان و هم مراجعان میتوانند از آن استفاده کنند . این پارکینگ وسیع در 10 طبقه احداث شده است و کلیه اقدامات در آن مکانیزه است. در این پارکینگ سه آسانسور برای رفاه حال مراجعان در نظر گرفته شده است.