کلینیک درد بیمارستان پیامبران همه اقدامات لازم برای کاستن دردهای شدید حاد یا مزمن و افزایش کیفیت زندگی بیمار را انجام می دهد.


در این کلینیک خدمات زیرارائه می‌شود: 

مشاوره تشخیص و درمان علل درد حاد ومزمن
ارائه داروهای تسکین‌دهنده درد
درمان دردهای مزمن صعب الاعلاج
تجویز پمپ درد برای بیمارانی که باید از آن استفاده کنند