کلینیک زخم
كلینیك زخم، استومی و بی اختیاری بیمارستان پیامبران جهت پیشگیری و تشخیص و درمان و بازتوانی در بیماران مبتلا به انواع زخم های حاد و مزمن (زخم دیابتیک ؛زخم بستر؛زخم های عروقی(وریدی – شریانی)؛زخم سوختگی و ...) و بیماران دارای انواع استومی (ایلئوستومی ؛کلستومی؛ یوروستومی ؛تراکئوستومی) و بی اختیاری و مشكلات و عوارض مربوطه راه اندازی شده است.

پزشكان فوق تخصص و متخصص و مجرب در این مركز با كمك پرستار متخصص مراقبت از زخم و استومی و بی اختیاری با مدرک بین المللی با در اختیار داشتن امكانات كامل تشخیصی و درمانی موجود امكان سرویس دهی به صورت بستری و سرپایی در بالاترین سطح كیفی تشخیصی و درمانی و بازتوانی مطابق آخرین استانداردهای كشوری و بین المللی را دارند.