1400/07/26 16:01:12

تست PCR

v      آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي بيمارستان پيامبران داراي تاييديه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي انجام

 

آزمايشات مولكولي همانند آزمايش covid-19 pcr براي تشخيص كرونا مي باشد.

آزمايش covid-19 به روش ملكولي (pcr)  مي باشد .

شناسايي انواع واريانت هاي ويروس كرونا آلفا (انگليسي)و دلتا (هندي)و...

v      پذيرش آزمايش بصورت شبانه روزي 24 ساعته همه روزه انجام ميشود.

شرايط مورد نياز جهت انجام تست covid-19 pcr برون مرزي(پروازها ي خارج از كشور )

48-72 ساعت قبل از پرواز جهت انجام آزمايش و اخذ تاييديه معتبر مدارك مورد نياز براي پذيرش آزمايش:

تكميل فرم مخصوص پذيرشcovid-19 ،به همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي ، اصل يا كپي گذرنامه ،اصل يا كپي بليط

v      جوابدهي حداكثر ظرف مدت 24 ساعت .

امكان جوابدهي بصورت آنلاين در سايت بيمارستان پيامبران به آدرس :http://ota.Payambaran hospital.ir   

امكان جوابدهي از طريق واتساپ whats app

تمامي جوابهاي داراي  QR CODE با قابليت ارائه به تمامي ايرلاين ها در سراسر فرودگاههاي دنيا

قطع زنجيره انتقال كرونا با ارئه خدمات غير حضوري به مراجعه كنندگان محترم (با انجام نمونه گيري در منزل )

شماره تماس :   21- 02148994720  

                         02148994789