1401/06/27 12:08:01

پره ترم ليبر

 • توصيه هاي خود مراقبتي در پره ترم ليبر:

به ختم بارداري در سن كمتر از 37 هفته زايمان زودرس مي گويندكه بعضي عوامل باعث مي شوند زايمان زودرس رخ دهد مانند:

 • دو قلويي
 • خونريزي واژينال
 • تاخير رشد داخل رحمي
 • پارگي كيسه آب
 • باز شدن دهانه رحم
 • بيماري هاي زمينه اي مادر مثل :بيماري قلبي ، ريوي، ديابت و ...
 • نامنظم بودن ضربان قلب جنين
 • آنومالي شديد جنين و مغاير با حيات
 • مرگ جنين
 • گاهي اوقات دليل خاصي براي آن نمي توان داشت.

با دانستن علايم هشدار گاهي مي توان از زايمان زودرس پيشگيري نموده واقدامات لازم را در اسرع وقت انجام داد.

 • علايم هشدار در زايمان زودرس شامل:
 • انقباضات رحم 6 بار يا بيشتر در هرساعت بايا بدون علائم هشدار ديگر
 • فشار خون بالا
 • خونريزي واژينال
 • تب
 • نشت  كيسه آب
 • كرامپ زير شكم مانند دل درد پريود بصورت منقطع يا ثابت
 • درد پايين كمر بصورت منقطع يا ثابت
 • احساس فشار مانند اينكه نوزادتان به پايين فشار مي دهد بصورت منقطع
 • كرامپ شكم با يا بدون اسهال
 • افزايش يا تغيير در ترشحات واژن