1401/04/30 13:10:56

مسموميت دارويي

مسموميت دارويي

بطور کلی هرگاه مقدار سم وارده به بدن به اندازه ای با شد که بتواند اختلال در کار ارگانهای حیاتی ایجاد کند بیمار دچار مسمومیت می شود. شایع ترین علت ایجاد مسمومیت در کشور، مسمومیت های دارویی می باشد که می تواند به صورت تعمدی یا اتفاقی ایجاد شود. هنگامی که یک دارو بیش از مقادیر درمانی و یا در فواصل زمانی نامناسب مصرف شود و یا نوع

. کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به افسردگی یا افرادی که تعادل رفتاری ندارند بیش از دیگران در معرض خطر بروز مسمومیت دارویی می باشند

علايم مسمومیت: شا یع ترین علامت در مسمومیت دارویی: سردرد، تشنج ، تهوع و استفراغ ،دردهای شکمی ، طپش قلب ، خواب آلودگی ، کاهش سطح هوشیاری از علامت هاي رایج می باشد

.اقدامات اوليه:

 رساندن بیمار به اولین مرکز درمانی ترجیحاً مرکز مسمومیت § کمک گرفتن از مرکز آمبوالنس شهری  

115§ دادن تنفس مصنوعی در مواردی که فرد دچار ایست تنفسی شده است § آوردن تمام بسته های حاوی قرص برای شناسایی نوع مسمومیت در مرکز درمانی

روشهای تشخیص: جهت تشخیص مسمومیت از چند روش زیر استفاده میشود: 1 -توجه به علايم بالینی بیمار 2 -اخذ شرح حال از بیمار و خانواده بیمار 3 -انجام آزمایشات سم شناسی و بررسی سطح داروها در خون بیمار

درمان : متناسب با علايم که در فرد بروز می کند سطح درمان متفاوت می باشد . مانند غالب مسمومیتها شستشو و تخلیه معده انجام شده و پس از انجام اقدامات اولیه در بخش اورژانس در صورت نیاز بیمار در بخشهای ویژه بستری شده و اقدامات درمانی تا بر طرف شدن علايم ادامه می یابد

روشهای پیشگیری از مسمومیت: جهت پیشگیری از بروز مسمومیت رعایت نکات زیر کمک کننده می باشد: 1 -عدم نگهداری داروها در ظروف غذایی 2 -عدم نگهداری داروها در یخچال 3 -دور نگهداشتن داروها از دسترس کودکان ، افراد سالمند و بیماران دارای مشکل اعصاب و روان مثل افسردگي

مراقبت وپیگیری : در بیمارانی که به قصد آسیب به خود یا خودکشی این داروها را مصرف می نمایند باید از کمک متخصص روانپزشکی استفاده نمود. ارتباط مناسب با بیمار جهت کاهش استرس ، بیان مشکل و حل آن موثر میباشد .