1401/04/30 12:49:02

آندوسكوپي

بیمار عزیز : شما کاندید انجام آندوسکوپی هستید . در این آزمون از یک آندوسکوپ انعطاف پذیر برای رویت مستقیم ساختمان داخلی مری و معده شما استفاده می شود . گاهی از طریق آندوسکوپ می توان اجسام خارجی و یا ترشحات را از مری و یا معده ساکشن کرد و یا نمونه برداری تهیه نمود . این آزمون تحت بی حسی موضعی یا داخل وریدی دربخش آندوسکوپی بیمارستان صورت می گیرد.

قبل از آزمون : الزام است رضایت نامه مربوط به انجام آندوسکوپی را امضاء نمایید 8 ساعت قبل از آزمون ناشتا باشید . ممکن است اجازه مصرف داروهای تجویز شده را در ساعت 6 صبح روز آزمون داشته باشید . قبل از آزمون دندان های مصنوعی و جواهرات خود را خارج نمایید . از داروهای آرام بخش برای کاهش اضطراب و کاهش ترشحات دستگاه گوارش شما استفاده خواهد شد بهداشت دهان را رعایت کنید زیرا لوله آندوسکوپ از دهان به سمت مری و معده هدایت خواهد شد . قبل از آزمون باید مثانه خود را تخلیه کنید . عالئم حیاتی شما کنترل و ثبت خواهد شد.

حین انجام آزمون : از شما خواسته می شود لباس های خود را درآورید و گان بیمارستان را به تن کنید . اطمینان داشته باشید که این پروسیجر بدون درد است . شما بر روی تخت آندوسکوپی در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ قرار خواهید گرفت . گلوی شما به طور موضعی توسط محلول لیدوکائین یا سایر اسپری های بی حس کننده بی حس خواهد شد . این کار برای کاهش رفلکس عق زدن انجام میشود . گاهی برای دیدن بهتر معده ، مقداری هوا به داخل معده تزریق خواهد شد که ممکن است شما احساس پری در معده کنید . پس از تکمیل شدن آزمون ، هوای اضافی و ترشحات لوله گوارش از طریق دستگاه آندوسکوپ خارج خواهد شد.

پس از آزمون : تا زمان برگشت رفلکس عق زدن ، از خوردن و آشامیدن مواد غذایی خودداری کنید . به منظور کاهش ناراحتی گلو ممکن است برای شما قرص مسکن تجویز شود. از غرغره دهان شویه برای رفع گلو درد می توانید استفاده کنید. داروهای خواب آور ممکن است مختصری موجب خواب آلودگی و کاهش هوشیاری شما بشود . توصیه می شود تا هوشیاری کامل از رانندگی خودداری کنید.