1401/04/30 12:45:15

آموزش قبل از عمل

نكات مهم قبل از عمل و حين بستري بيمار:

1-بيمار پس از مراجعه به پزشك و تشخيص جهت انجام عمل جراحي بر حسب سن،نوع عمل ،وضعيت جسماني يكسري آزمايشات در خواست مي شود كه بيمار بايد انجام دهدزيرا نتايج اين آزمايشات به متخصص بيهوشي در دادن نو ع داروها  و عوارض احتمالي ناشي از آن كمك مي كند حتما روز بستري با خود بياوريد

2-بيماران بالاي 40 سال قبل بيهوشي لازم است مشاوره شوند و در صورت مشكلات زمينه اي مثل آسم و مرض قند حتي توسط متخصص داخلي مشاوره قبل عمل شوند

3-بيماران با سن بالاتر لازم است راديو گرافي ريه  ، نوار قلب ، و حتي اكوجهت عمل جراحي و مشاوره قلب قبل از عمل لازم است چرا كه مثلا كنترل فشار خون ،يا كنترل قند خون و يا تجويزداروهاي آرام بخش قبل عمل و يا داروهاي قلبي در ارايه يك خدمت بدون  نقص كمك مي كند اگر اين مدارك را داريد با خود به بيمارستان بياوريد و تحويل مسوول پذيرش بستري دهيد

4-اگر سيگاري هستيد دو هفته يا حداقل يك هفته قبل عمل سيگار را قطع كنيد اين كار به كاهش عوارض بيهوشي و ترميم زخم و كاهش عفونت كمك مي كند

5-بيمار حتما بايد 8 تا 10 ساعت ناشتا باشدزيرا در حين بيهوشي و جراحي در صورت ناشتاذ نبودن مواد غذايي وارد ريه و مو جب انسداد و خفگي بيمار مي شود

6-محل عمل كاملا بايد تميز باشد دقت داشته باشيد هنگام شيو كردن پوست آسيب نبيند زيرا در صورت خراشيده گي ميكروب وارد و ايجاد عفونت مي كند

7-مثانه بيمار قبل عمل خالي باشد

8-هرگونه زيور آلات ، ساعت مچي ، دندان مصنوعي ، سمعك ، عينك و يا هر جسم فلزي بايد شود

13-دقت داشته باشيد تيم جراحي و بيهوشي همواره مراقب سلامتي شما از لحظه ورود به اتاق عمل تا خروج هستند پس ارامش خود را حفظ نماييد