1402/05/10 16:41:03

تعطیلی چهارشنبه 1402/05/11 و پنج شنبه 1402/05/12

با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد. شايان ذكر است  در تاريخ هاي ذكر شده كلينيك بيمارستان فوق تخصصي پيامبران نيز تعطيل ميباشد