1402/03/02 15:45:17

راهنماي اخذ نوبت

راهنماي اخذ نوبت جهت ويزيت پزشكان كلينيك تخصصي و فوق تخصصي پيامبران

 

1-  مراجعه به سايت بيمارستان پيامبران به آدرس no.payambaranhospital.com

2-  تماس با تلفن گويا به شماره  41-44079131

3-  مراجعه حضوري به پذيرش كلينيك

جهت اخذ نوبت حضوري 30 دقيقه قبل از حضور پزشك  در محل كلينيك حاضر شويد

 

در صورتي كه نوبت اينترنتي اخذ كرده ايد و بيست دقيقه پس از ساعت اعلام شده جهت مراجعه در محل پذيرش كلينيك حاضر نباشيد نوبت شما كنسل خواهد شد.