1401/12/23 09:56:25

درد حاد شكمي

 • درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

 • علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر
 • تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند
 • نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

 • پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.
 • درمان
 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.

*        درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

*        علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر

*        تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند

*        نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

*        پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.

*        درمان

 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.*        درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

*        علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر

*        تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند

*        نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

*        پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.

*        درمان

 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.*        درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

*        علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر

*        تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند

*        نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

*        پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.

*        درمان

 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.*        درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

*        علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر

*        تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند

*        نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

*        پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.

*        درمان

 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.*        درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

*        علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر

*        تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند

*        نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

*        پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.

*        درمان

 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.
 • باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.درد حاد شکم چیست ؟

درد شکم می‌تواند ناشی از بافت ها و دیواره شکم که اطراف حفره شکمی‌را احاطه کرده اند، باشد و برای توصیف درد از اندام های درون حفره شکم استفاده می‌شود. شکم توسط پایین ترین دنده و دیافراگم در بالا و استخوان لگن در پایین محصور شده است. اعضای داخل حفره شکم عبارتند از: معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس (لوزالمعده(

 • علل درد شکم

 عللی که منجر به درد شکم می‌شود شامل:

 • دیورتیکولیت، کولیت (الهاب روده (
 • عفونت مانند آپاندیسیت
 • کشش و انبساط اعضاء مانند مسدود شدن روده
 • بسته شدن مجرای صفراوی توسط سنگ کیسه صفرا
 • ورم کبد (هپاتیت (
 • کمبود ذخیره خونی برای اعضا برای مثال: کولیت ایسکمی‌
 • سندرم روده: در برخی از مواقع، درد شکمی‌می‌تواند بدون التهاب، ورم و یا کمبود ذخیره خونی باشد برای مثال روده تحریک پذیر
 • تشخیص

تشخیص علت ایجادکننده درد شکم مشکل است زیرا

 • علائم ممکن است غیر عادی باشد
 • آزمایش ها همیشه غیر عادی نیست
 • بیماری ها می‌توانند شبیه هم باشند
 • خصوصیات درد می‌تواند تغییر کند
 • نکات قابل توجه در تشخیص

1-خصوصیات درد

الف – شروع درد: کی درد شروع می‌شود ؟بیشتر در صبح و یا در شب ؟

ب- محل درد: با نشان دادن محل درد می‌توان علت را دانست

ج- خصوصیات و شدت درد و آیا درد به اندام های دیگر انتشار یافته است؟

د- طول مدت درد: درد سندرم روده تحریک پذیر ماه ها و یا سال ها طول می‌کشد..

ه- چه چیزی باعث بدتر شدن درد می‌شود؟

و- چه چیزی درد را آرام می‌کند؟

ز- دقت در علائم و نشانه ها از قبیل: تب، اسهال و یا خونریزی

2- معاینات جسمی‌

3- آزمایش ها

آزمایشات شامل آزمایش خون، ادرار و عکسبرداری با استفاده از اشعه ایکس، رادیوگرافی و آندوسکوپی می‌باشد

4- جراحی برای بررسی حفره شکمی

 • پزشک باید بداند

موارد زیر را به پزشک بگویید تا راحت تر بتواند علت درد شکم را تشخیص دهد؟

 • داروهایی که مصرف می‌کنید، گیاهی و یا شیمیایی
 • اگر آلرژی (حساسیت ) به دارو، غذا و یا گرد و خاک دارید.
 • داروهایی را که برای کاهش درد شکم مصرف کرده اید.
 • اگر دارای دیابت، بیماری قلبی و یا دیگر بیماری ها هستید.
 • اگر قبلا عمل جراحی داشته اید.
 • آزمایشاتی را که انجام داده اید: مثل کولونوسکوپی، عکسبرداری با اشعه ایکس و غیره
 • اگر قبلا در بیمارستان بستری بوده اید.
 • اگر قبلا در اعضای خانواده شما کسی دچار این علائم بوده است.
 • اگر سابقه ابتلا به بیماری های معدی – روده ای در خانواده شما وجود دارد.
 • اگر الکل مصرف می‌کنید و یا سیگار می‌کشید.
 • اولین زمان بروز درد چه موقع بوده است ؟
 • درد چند مدت یک بار بروز می‌کند ؟
 • آیا درد به طور ناگهانی شروع می‌شود ؟
 • شدت درد چقدر است؟
 • علت درد چیست و چه چیزی آن را بدتر و یا بهتر می‌کند؟
 • خصوصیات درد چیست؟ تیز، مبهم، سوزنده، فشاری و یا ثابت؟
 • درد همراه با تب، لرز، عرق کردن، اسهال، تهوع و یا احساس ضعف می‌باشد.
 • درمان
 • انتظار نداشته باشید که در همان اولین مراجعه به پزشک، بیماری شما تشخیص داده شود.
 • مراجعات متعدد و آزمایشات مختلفی برای تشخیص دقیق لازم است.
 • پزشک ممکن است قبل از تشخیص، به شما دارویی دهد.

باید داروهای تجویز شده را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و یا مکمل ها خودداری کنید.