چشم انداز (دورنما)
بیمارستان پیامبران در غرب تهران واقع شده و با توجه به اینكه در این مركز ارائه بهترین مراقبت های درمانی با كمترین هزینه ممكن صورت می‌گیرد،

ما برآنیم تا در سال 1402: 

به عنوان خوشنام ترین بیمارستان ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی با بالاترین استانداردها به بیماران، شناخته شویم. 
به عنوان پیشتاز استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات درمانی شناخته شویم. 
به‌عنوان موفق‌ترین مركز درزمینه‌ی كاهش‌عفونت‌های بیمارستانی دربیمارستان‌های‌سطح كشورشناخته شویم. 
به عنوان برترین بیمارستان در بین بیمارستان‌های بخش خصوصی در جهت دوستدار ایمنی شناخته شویم.