آدرس بیمارستان

تهران - میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان تخصصی و فوق

شماره تلفن و اطلاعات دورنگار

تلفن : ۴۱-۴۴۰۷۹۱۳۱

}