پذيرش مجزا و سريع براي بيماران خارجي
امكان جوابدهي به ايميل و تماس بيماران حداكثر تا 48 ساعت
انجام اقدامات تشخيصي و درماني خارج از نوبت
مترجم مستقر در بيمارستان مسلط به زبان هاي انگليسي، كردي و عربي
ايجاد امكان اقامت خانواده بيمار در سوئيت هاي بيمارستان
امكان استفاده از مجموعه ورزشي بيمارستان پيامبران (سالن ورزشي ، استخر و .....) در صورت اقامت در هتل بيمارستان . لازم به ذكر است در زمان شيوع كرونا امكان استفاده از مجموعه ورزشي وجود ندارد.