1400/07/18 16:48:46

واكسيناسيون كرونا

ضمن قدرداني از كليه دست اندركاران مبارزه با ويروس كرونا  ، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي پيامبران مفتخر است در جهت رسالت اجتماعي و مسئوليت پذيري حرفه اي ، واكسيناسون كوويد 19 را جهت خانواده پرسنل سازمان هاي بهداشتي و درماني انجام دهد ، ساعت انجام واكسيناسيون روزهاي شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 صبح لغايت 4 بعد از ظهر مي باشد.

نوبت دهي انجام واكسيناسيون به صورت پيامكي اعلام ميگردد . بنابراين از مراجعه در خارج از ساعت تعيين شده و ايجاد تجمع خودداري فرماييد.

آمادگي هاي لازم قبل از مراجعه به بيمارستان جهت واكسيناسيون به شرح ذيل ميباشد:

راس ساعت تعيين شده مراجعه نماييد

در صورت لزوم فقط يك همراه داشته باشيد

همراه داشتن كارت شناسايي (كارت ملي) الزامي ميباشد

حتما قبل از تزريق واكسن صبحانه ميل كرده باشيد

در صورتيكه سابقه بيماري خاص داريد حتما به واكسيناتور اطلاع دهيد

در صورتيكه به تازگي به كرونا مبتلا بوده ايد و كمتراز 6 هفته از بهبودي شما گذشته است و يا درحال حاضر علائم بيماري را داريد مراجعه نكنيد