1400/07/18 16:45:52

عمل جراحي برداشتن كامل توده ي لگني

افتخاری دیگر براي بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران توسط استاد دكتر اکبر نور علیزاده و دکتر اسماعیل رزقی ملکی

بار دیگر شاهد افتخار آفرینی استاد توانمند کشورمان دکتر اکبر نورعلیزاده و دکتر رزقی ملکی در انجام عمل جراحی برداشتن کامل توده لگنی و عمل رادیکال هیسترکتومی در بیماری با توده لگنی پيشرفته بوديم ، بيمار كه در ابتداجهت عمل جراحي به يكي از بيمارستانهاي معروف جهت عمل جراحي مراجعه كرده است و جراحان آن مركز به دليل خطرات زياد عمل از جمله خونريزي و پيشرفت توده ي لگني به اطراف خود نتوانسته بودند اقدام موثري انجام دهند به بيمارستان فوق تخصصي پيامبران مراجعه نموده است.

دکتر اسماعیل رزقی ملکی مسئول تیم پزشکی گروه استادنور علیزاده اعلام کردند بیمار خانم 60 ساله ای مي باشد که  بدلیل توده لگنی پیشرفته وشدیددر یکی از بیمارستانهاي تهران پذيرش شده ، به دليل  انجام عمل جراحی ناتمام به شيمي درماني ارجاع شده است ولي  با توجه به شرایط بیمار و بزرگی توده نیاز به جراحی و برداشتن توده لازم بوده که توسط استاد نور علیزاده و دکتر رزقی ملکی در یک عمل جراحی بینظیر با توجه به بزرگی توده و پیشرفته بودن آن و خطرات خونریزی شدید بدلیل چسبندگی به عروق لگنی اقدام به خارج کردن توده لگنی وارگان چسبیده به آن (رحم و تخمدان ) گردید و بدون کوچکترین تهدید حیات و مشکل برای بیمار و در نهايت پس از عمل ، ایشان با حال عمومی بسیار مساعد از بیمارستان مرخص گردید.

دکتر رزقی ملکی مسئول تیم پزشکی استاد نور علیزاده ضمن تشکر از تمام مسئولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران که در تجهیز امکانات و حمایتهای لازم در اتاق عمل و بخشهای بیمارستان و سایر قسمتهای مختلف بیمارستان تاکید کردند که به لطف خدا در این بیمارستان با انجام اعمال جراحی بینظیر و پیچیده شاهد رضایت  و خوشحالی بیماران و خانوادهایشان بوده ایم .