ثبت نام

ساخت حساب کاربری

اطلاعات حساب کاربری

با ساخت حساب کاربری میتوانید خدمات ارائه شده در بیمارستان مانند : جواب آزمایش، نوبت دهی، تصاویر PACS را به صورت آنلاین پیگیری و دریافت نمایید.