1401/04/29 13:39:19

آپانديس

آپانديس چيست :
•    آپانديس يك ضايعه كرمي شكل شبيه انگشت به طول 10cm در نزديكي دريچه اي بين روده كوچك  و بزرگ است. در سيستم طبيعي بدن همواره مقداري غذا وارد اين زائده مي شود كه دوباره به داخل روده بزرگ فرستاده مي شود اما گاهي مواد غذايي نمي تواند خارج شود و توليد عفونت مي كند كه به اين حالت آپاندسيت يعني همان التهاب دريچه ي آپانديس گوييم.
عوامل ايجاد كننده آپاندسيت:
•  در حقيقت عواملي كه باعث مي شوند مواد غذايي از اين دريچه خارج نشوند سبب اين بيماري خواهند شد كه شامل :
•   يبوست 
•   تومور يا جسم خارجي كه دهانه آپاندسيت را ببندد.
•   پيچ خوردگي روده در اثر تحريك زياد بعد از پرخوري
•   حركات و فعاليت هاي زياد و بيش از حد كه سبب  پيچ خوردگي روده  شوند.
 
• اقدامات بعد از عمل
•   بعد  از عمل جراحي  بيمار در  وضعيت  نشسته  يا  نيمه نشسته  قرارگيرد (جلوگيري از وارد آمدن فشار به محل جراحي و اندام هاي شكمي)
•   تميز نگه داشتن ناحيه زخم و تعويض پانسمان در زمان  بستري و بعد از ترخيص تا زمان كشيدن بخيه ها، در صورتيكه  تورم ،
 قرمزي ، دردناك شدن يا خروج ترشحات  از ناحيه بخيه داشته باشيد  به پزشك اطلاع دهيد.
•  در صورت بروز تب حتماً به پزشك اطلاع دهيد.
•  بيمار بايد تا زمان دفع گاز و كار كردن شكم ناشتا باشد.
رژيم غذايي بيمار در ابتدا به صورت مايعات شروع مي شود بعد رژيم نرم و پوره جات و بعد رژيم غذايي معمولي را مي تواند شروع كند.
بيمار هرچه سريع تر بايد از تخت خارج شود و راه برود.
انجام دادن يكسري حركات وقتي بيمار در  تخت دراز كشيده است مانند : حركت دادن پاها ،‌تغيير وضعيت ، تنفس هاي عميق.
فعاليت طبيعي خود را  معمولا بين 3-2 هفته پس از عمل شروع كنيد. 
حداقل 3 ماه از انجام كارهايي كه باعث افزايش فشار در داخل شكم و ناحيه عمل مي شود خودداري نماييد.
بيمار بايد بداند كه نبايد تا مدتي بعد از جراحي و ترخيص شدن كارهاي سنگين انجام دهد.
رژيم غذايي پر فيبر مانند سبزيجات، ميوه جات، مايعات را جهت جلوگيري از يبوست رعايت كنيد.
دستورات دارويي را  طبق دستور پزشك مصرف نماييد