ICU

ICU

این بخش دارای ۱۲ تخت فعال ( ۱۱تخت عمومی و یک تخت در اطاق ایزوله) بوده و کلیه تختها سه شکن با ریموت کنترل، تشکهای مواج و مانیتور مرکزی می باشد. حضور پرسنل مجرب و کارآزموده که دوره های CCU، ICU، دیالیز، و... را گذرانده اند، از مزیت های این بخش می باشد.