نيلوفر

قلب

 

اين بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و داراي ۲۰ تخت بستري با کلیه امکانات مانیتورینگ و انجام معاینات و آزمایشات تشخیصی است. در این بخش کلیه پرستاران و نیروهای کادر درمان تمامی دوره ها و اموزش های مورد نیاز مراقبت های قلبی را گذرانده اند و بیماران بستری در این بخش زیر نظر بهترین متخصصان قلب و عروق ایران قرار دارند. با توجه به اهمیت آرامش برای بیماران قلبی در طراحی این بخش کلیه تهمیدات لازم اندیشیده شده تا محیطی کاملا ارام و دور از هر گونه استرس و اضطراب برای بیماران محترم فراهم باشد.