لاله

VIP2

اين بخش در طبقه سوم  بیمارستان واقع شده است و داراي ۹ اتاق خصوصی و ۱۶ تخت در اتاق های دوتخته با امکانات ويژه و کلیه امکانات رفاهی است و جهت  بیماران نیازمند اقدامات تخصصی زنان و بیماری های پس از زايمان و بارداری های پرخطر و نیز موارد تحت نظر استفاده می شود. طراحی این بخش به گونه ای است که کلیه اتاق ها دارای فضای وسیع و حریم خصوصی کامل است و همراهان بیمار هم کاملا در این بخش احساس راحتی می کنند. نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان زیر نظر مستقیم پرستاران با تجربه در کنار مادر خواهند بود و کلیه اموزش ها و مراقبت های لازم در نظر گرفته شده است.