كلينيك

كلينيك

 

در کلینیک بیمارستان پیامبران خدمات تخصصی و فوق تخصصی در شاخه های زیر به بیماران ارائه می شود:


۱. داخلی، ريه و بیماری های تنفسی و اسپیرومتری‌، غدد، داخلی كليه‌، عفوني‌، داخلی اعصاب ، خون و اونكولوژي‌، گوارش و کبد و اندوسکوپی و کلونوسکوپی با و بدون بیهوشی
۲. قلب ( تست ورزش، اکو، هولتر فشار و آریتمی )
۳. گوش‌ و حلق‌ و بيني‌
۴. چشم‌ پزشكي‌، قرنيه‌، شبكيه‌، استرابيسم
۵. اورولوژي‌ و سنگ‌ شكنی‌
۶. اعصاب و روان
۷. پوست‌ و خدمات لیزر
۸. تغذیه
۹. زنان‌ و زايمان‌ و نازايي‌
۱۰. اطفال‌( گوارش‌ اطفال‌، ريه‌ اطفال‌، اعصاب‌ اطفال‌، قلب‌ اطفال‌، خون‌ اطفال‌)
۱۱. مشاوره بیهوشی
۱۲. کلینیک درد
۱۳. ارتوپدي‌( زانو، دست‌، ارتوپدي‌ اطفال‌، ستون‌ فقرات‌)
۱۴. گفتار درمانی
۱۵. دندانپزشکی
۱۶. جراحی فک و صورت