شكوفه

اطفال

 

اين بخش داراي ۸ تخت بستری مخصوص اطفال است که در طبقه سوم بیمارستان واقع  شده است. گروه متخصصان اطفال این مرکز از بهترین های ایران بوده و کادر پرستاری و خدماتی این بخش گزینش شده و آموزش دیده هستند تا بهترین رفتار را با کودکان بستری داشته باشند و محیطی کاملا آرام و دوست داشتنی برای این عزیزان و همراهان آن ها فراهم کنند تا اضطراب و نگرانی نداشته باشند.