شقايق

اعصاب و روان

 

این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع گردیده و دارای ۲۲ تخت بستری در محیطی آرام و دلپذیر است و امکان بستری بیماران بی قرار و در شرایط سخت را دارا است. در این بخش که از کلیه بخش های دیگر بیمارستان تفکیک شده است بهترین روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان مشاوره بر امر درمان بیماران نظارت خواهند داشت. کادر پرستاری این بخش هم آموزش های لازم برای این بخش را دیده اند و همراهی و مساعدت لازم با بیماران را دارند و بیماران بستری در این بخش از کلیه اضطراب ها و نگرانی ها دور خواهند ماند و در محیطی مناسب به سمت درمان کامل خواهند رفت.