دندانپزشكي

دندانپزشكي

نام كامل خدمات :
 

كشيدن دندان شيري قدامي(متخصص)
كشيدن دندان شيري قدامي(عمومي)
پالپوتومي دندان شيري(متخصص)
پالپوتومي دندان شيري(عمومي)
پالپكتومي دندان شير قدامي(عمومي)
پالپكتومي دندان شير قدامي(متخصص)
پالپكتومي دندان شيري خلفي(عمومي)
پالپكتومي دندان شيري خلفي(متخصص)
بروساژ و فلورايد تراپي هرفك(عمومي)
بروساژ و فلورايد تراپي هرفك(متخصص)
ترميم آمالگام يك سطحي دندان شيري(عمومي)
ترميم آمالگام يك سطحي دندان شيري(متخصص)
ترميم آمالگام دو سطحي دندان شيري(عمومي)
ترميم آمالگام دو سطحي دندان شيري(متخصص)
ترميم آمالگام سه سطحي دندان شيري(عمومي)
ترميم آمالگام سه سطحي دندان شيري(متخصص)
ترميم با كامپوزيت يا كلاس آينومر يك سطحي و يا كلاس سه(عمومي)
ترميم با كامپوزيت يا كلاس آينومر يك سطحي و يا كلاس سه(متخصص)
ترميم با كامپوزيت يا كلاس آينومر دو سطحي و يا كلاس چهار(عمومي)
ترميم با كامپوزيت يا كلاس آينومر دو سطحي و يا كلاس چهار(متخصص)
ترميم با كامپوزيت يا گلاس آينومر سه سطحي(عمومي)
ترميم با كامپوزيت يا گلاس آينومر سه سطحي(متخصص)
فيشور سلينت(هردندان) عمومي
فيشور سلينت(هردندان) متخصص
روكش S.S.C(عمومي)
روكش S.S.C(متخصص)
S.M متحرك هر فك(عمومي)
S.M متحرك هر فك(متخصص)
S.M ثابت يك طرفه(عمومي)
S.M ثابت يك طرفه(متخصص)
S.M ثابت دو طرفه(عمومي)
S.M ثابت دو طرفه(متخصص)
استريپ هر دندان(عمومي)
استريپ هر دندان(متخصص)
اسپيلنت دندانها(هر دندان) عمومي
اسپيلنت دندانها(هر دندان) متخصص
پلاك ارتودنسي با پيچ هر فك متحرك(عمومي)
پلاك ارتودنسي با پيچ هر فك متحرك(متخصص)
تعمير پلاك ارتودنسي(عمومي)
تعمير پلاك ارتودنسي(متخصص) اطفال
پلاك عادت شكن(عمومي)
پلاك عادت شكن(متخصص)
پلاك فانكشنال(عمومي)
پلاك فانكشنال(متخصص)
كشيدن دندان دائمي قدامي (عمومي)
كشيدن دندان دائمي قدامي (متخصص)
كشيدن دندان دائمي خلفي (عمومي)
كشيدن دندان دائمي خلفي (متخصص)
كشيدن دندان عقل معمولي (عمومي)
كشيدن دندان عقل معمولي (متخصص)
كشيدن دندان شيري قدامي (عمومي)
كشيدن دندان شيري قدامي (متخصص)
كشيدن دندان شيري خلفي (عمومي)
كشيدن دندان شيري خلفي (متخصص)
درمان دراي ساكت هر جلسه(عمومي)
درمان دراي ساكت هر جلسه(متخصص)
رزكسيون اپيكال دندان خلفي يك ريشه
رزكسيون اپيكال دندان خلفي دو ريشه
رزكسيون اپيكال دندان خلفي سه ريشه
همي سكشن(عمومي)
همي سكشن(متخصص)
بخيه هر ناحيه(عمومي)
بخيه هر ناحيه(متخصص)
باز كردن آبسه داخلي دهاني (درناژ) عمومي
باز كردن آبسه داخلي دهاني (درناژ) متخصص
باز كردن آبسه خارجي دهاني (درناژ) عمومي
باز كردن آبسه خارجي دهاني (درناژ) متخصص
جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسخ نرم(عمومي)
جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسخ نرم(متخصص)
جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسخ سفت(عمومي)
جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسخ سفت(متخصص)
جراحي كائين نهفته(عمومي)
جراحي كائين نهفته(متخصص)
جراحي تومورهاي كوچك يا كيست داخل استخوان(متخصص)
برداشتن تومورها يا كيست نسچ نرم(عمومي)
برداشتن تومورها يا كيست نسچ نرم(متخصص)
فرنكتومي(عمومي) جراحي فك و صورت
فرنكتومي(متخصص) جراحي فك و صورت
آلونوپلاستي نيم فك(عمومي)
آلونوپلاستي نيم فك(متخصص)
وستيبولوپلاستي نيم فك(عمومي)
وستيبولوپلاستي نيم فك(متخصص)
آمپوتاسيون ريشه(متخصص) هر ريشه
بستن سينوس(عمومي)
بستن سينوس(متخصص)
اكسپوز كردن دندان جهت ارتودنسي(عمومي)
اكسپوز كردن دندان جهت ارتودنسي(متخصص)
بيوپسي از نسخ نرم(متخصص)
بيوپسي از نسخ سخت(متخصص)
پست ريختگي سخت(عمومي)
پست ريختگي سخت(متخصص)
بيلداپ با كورمكس(عمومي)
بيلداپ با كورمكس(متخصص)
فايبر پست(عمومي) پروتزهاي دنداني
فايبر پست(متخصص) پروتزهاي دنداني
روكش هر واحدPFM (عمومي)
روكش هر واحدPFM (متخصص)
بريج هر واحد(عمومي)
بريج هر واحد(متخصص)
اينله و آنله(عمومي) پروتزهاي دنداني
اينله و آنله(متخصص) پروتزهاي دنداني
مريلند بريج-به ازاي يك پونتيك و دو بالچه(عمومي)
مريلند بريج-به ازاي يك پونتيك و دو بالچه(متخصص)
لامينت چيني-پرسلن(عمومي)
لامينت چيني-پرسلن(متخصص)
بريج كامپوزيتي F.R.C (عمومي) پروتزهاي دنداني
بريج كامپوزيتي F.R.C (متخصص) پروتزهاي دنداني
روكش چيني(عمومي)
روكش چيني(متخصص)
روكش موقت(عمومي)
روكش موقت(متخصص)
دست دندان مصنوعي دو فك(عمومي)
دست دندان مصنوعي دو فك(متخصص)
دست دندان مصنوعي يك فك(عمومي)
دست دندان مصنوعي يك فك(متخصص)
پلاك پارسيل اكريلي تا ۵ دندان(عمومي)
پلاك پارسيل اكريلي تا ۵ دندان(متخصص)
پلاك پارسيل اكريلي هر دندان اضافه (عمومي)
پلاك پارسيل اكريلي هر دندان اضافه (متخصص)
پلاك پارسيل كروم كبالت هر فك (عمومي)
پلاك پارسيل كروم كبالت هر فك (متخصص)
ريلاين هر فك(عمومي)
ريلاين هر فك(متخصص)
تعمير پروتز شكسته هر فك(عمومي)
تعمير پروتز شكسته هر فك(متخصص)
تصحيح اكلوژن طبيعي(عمومي)
تصحيح اكلوژن طبيعي(متخصص)
نايت گارد نرم(عمومي)
نايت گارد نرم(متخصص)
نايت گارد سخت(عمومي)
نايت گارد سخت(متخصص)
ري بيس هر فك(عمومي)
ري بيس هر فك(متخصص)
الكترو سر جري(عمومي)
الكترو سر جري(متخصص)
ترميم روكش يا بريج(عمومي)
ترميم روكش يا بريج(متخصص)
خارج كردن روكش (عمومي)
خارج كردن روكش (متخصص)
خارج كردن پين از كانال (عمومي)
خارج كردن پين از كانال (متخصص)
خارج كردن بريج (عمومي)
خارج كردن بريج (متخصص)
چسباندن روكش قديمي تك(عمومي)
چسباندن روكش قديمي تك(متخصص)
چسباندن بريج قديمي(عمومي)
چسباندن بريج قديمي(متخصص)
ترميم با آمالگام يك سطحي(عمومي)
ترميم با آمالگام يك سطحي(متخصص)
ترميم با آمالگام دو سطحي(عمومي)
ترميم با آمالگام دو سطحي(متخصص)
ترميم با آمالگام سه سطحي(عمومي)
ترميم با آمالگام سه سطحي(متخصص)
كلاس پنج(عمومي)
كلاس پنج(متخصص)
بيلد آپ كامل با آمالگام(عمومي)
بيلد آپ كامل با آمالگام(متخصص)
پين داخل عاج هرعدد(عمومي)
پين داخل عاج هرعدد(متخصص)
پين داخل كانال هرعدد(عمومي)
پين داخل كانال هرعدد(متخصص)
پالپ كپ(عمومي) ترميمي با آمالگام
پالپ كپ(متخصص) ترميمي با آمالگام
پركردن يك سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(عمومي)
پركردن يك سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(متخصص)
پركردن دو سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(عمومي)
پركردن دو سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(متخصص)
پركردن سه سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(عمومي)
پركردن سه سطحي كامپوزيت نوري دندان خلفي(متخصص)
كلاس سه دندان قدامي(عمومي)
كلاس سه دندان قدامي(متخصص)
كلاس چهار دندان قدامي(عمومي)
كلاس چهار دندان قدامي(متخصص)
كلاس پنج دندان قدامي(عمومي)
كلاس پنج دندان قدامي(متخصص)
بيلد آپ كامپوزيت(عمومي)
بيلد آپ كامپوزيت(متخصص)
خارج كردن پين(عمومي) كامپوزيت يا گلاس آينومر
خارج كردن پين(متخصص) كامپوزيت يا گلاس آينومر
بستن دياستم قدامي(عمومي)
بستن دياستم قدامي(متخصص)
فايبر پست(عمومي) كامپوزيت يا گلاس آينومر
فايبر پست(متخصص) كامپوزيت يا گلاس آينومر
ونيز كامپوزيت(متخصص)
ونيز كامپوزيت(عمومي)
لامينيت چيني(متخصص)
لامينيت چيني(عمومي)
بريج كامپوزيتي F.R.C (عمومي) كامپوزيت يا گلاس آينومر
بريج كامپوزيتي F.R.C (متخصص) كامپوزيت يا گلاس آينومر
مريلند بريج به ازاي يك پونتيك و دو بالچه(عمومي)
مريلند بريج به ازاي يك پونتيك و دو بالچه(متخصص)
اينله و آنله(عمومي) كامپوزيت يا گلاس آينومر
اينله و آنله(متخصص) كامپوزيت يا گلاس آينومر
اسپيلنت دندانها (هر دندان) عمومي
اسپيلنت دندانها (هر دندان) متخصص
پالپوتومي(عمومي)
پالپوتومي(متخصص)
درمان ريشه تك كانال(عمومي)
درمان ريشه تك كانال(متخصص)
درمان ريشه دو كانال(عمومي)
درمان ريشه دو كانال(متخصص)
درمان ريشه سه كانال(عمومي)
درمان ريشه سه كانال(متخصص)
درمان ريشه هر كانال اضافه(عمومي)
درمان ريشه هر كانال اضافه(متخصص)
درمان ريشه مجدد يك كانال(عمومي)
درمان ريشه مجدد يك كانال(متخصص)
درمان ريشه مجدد دو كانال(عمومي)
درمان ريشه مجدد دو كانال(متخصص)
درمان ريشه مجدد سه كانال(عمومي)
درمان ريشه مجدد سه كانال(متخصص)
رزكسيون اپيكال دندان قوامي(عمومي)
رزكسيون اپيكال دندان قوامي(متخصص)
رزكسيون اپيكال دندان خلفي يك ريشه(متخصص)
رزكسيون اپيكال دندان خلفي دو ريشه(متخصص)
رزكسيون اپيكال دندان خلفي سه ريشه(متخصص)
درناژ آبسه داخل دهاني(عمومي)
درناژ آبسه داخل دهاني(متخصص)
درناژ آبسه خارج دهاني(عمومي)
درناژ آبسه خارج دهاني(متخصص)
استفاده از كلسيم هيدروكسايد داخل كانال(عمومي)
استفاده از كلسيم هيدروكسايد داخل كانال(متخصص)
آپكسوژنز هر ريشه(عمومي)
آپكسوژنز هر ريشه(متخصص)
آپكسيفيكاسيون هر ريشه(عمومي)
آپكسيفيكاسيون هر ريشه(متخصص)
خارج كردن پين(عمومي) ريشه دندان- آندو
خارج كردن پين(متخصص) ريشه دندان- آندو
درمان پر فوراسيون با MTA(متخصص)
پر كردن كانال با MTA(متخصص)
ايمپلنت هر دندان گلوبال(متخصص)
ارتودنسي متحرك هر فك(متخصص)
ارتودنسي ثابت يك فك(متخصص)
ارتودنسي متحرك دو فك(متخصص)
ارتودنسي ثابت دو فك با R.P.E(متخصص)
تعمير پلاك ارتودنسي(متخصص) ارتودنسي
ارتودنسي ثابت دو فك(در بيماران ارتوجرسي)
كشيدن دندان عقل(عمومي)
كشيدن دندان عقل(متخصص)
جرمگيري يك فك(متخصص)
جرمگيري يك فك(عمومي)
جرمگيري دو فك(متخصص)
جرمگيري دو فك(عمومي)
بروساژ هر فك(عمومي)
بروساژ هر فك(متخصص)
جراحي لثه به روش فلپ ۱/۴ دهان(عمومي)
جراحي لثه به روش فلپ ۱/۴ دهان(متخصص)
جراحي لثه به روش فلپ ۱/۶ دهان(عمومي)
جراحي لثه به روش فلپ ۱/۶ دهان(متخصص)
ديستال وج(عمومي)
ديستال وج(متخصص)
كورتاژ زير لثه هر فك(عمومي)
كورتاژ زير لثه هر فك(متخصص)
ژنژيوكتومي ۱/۴ دهان(عمومي)
ژنژيوكتومي ۱/۴ دهان(متخصص)
افزايش طول تاج كلينيكي به ازاء هر دندان به طريق جراحي(عمومي)
افزايش طول تاج كلينيكي به ازاء هر دندان به طريق جراحي(متخصص)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان به طريق جراحي(عمومي)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان به طريق جراحي(متخصص)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان (متخصص)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان (عمومي)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان اضافي غير مجاور (متخصص)
جراحي پيوند لثه به ازاء هر دندان اضافي غير مجاور (عمومي)
اسپيلنت دندانها هر دندان(عمومي)
اسپيلنت دندانها هر دندان(متخصص)
همي ساكشن(عمومي)
همي ساكشن(متخصص)
آمپوتاسيون هر ريشه(متخصص)
فرنكتومي(عمومي) لثه- پريو
فرنكتومي(متخصص) لثه- پريو
فرنكتومي(متخصص) لثه- پريو
بيوپسي از نسج نرم(متخصص)
بيوپسي از نسج سخت(متخصص)
اكسپوز كردن دندانها جهت ارتودنسي(عمومي)
اكسپوز كردن دندانها جهت ارتودنسي(متخصص)
ارتودنسي ماهيانه (عمومي)
ارتودنسي ماهيانه (متخصص)
پري آپيكال راديوگرافي
پالپ كپ(عمومي) كامپوزيت يا گلاس آينومر
پالپ كپ(متخصص) كامپوزيت يا گلاس آينومر
ويزيت پزشك عمومي
ويزيت پزشك متخصص
پست ريختگي نرم(عمومي)
پست ريختگي نرم(متخصص)
روكش p.f.m
روت كانال يك كانال 
روت كانال دو كانال
روت كانات سه كانال
ترميم با آمالگام يك سطحي
ترميم با آمالگام دو سطحي
ترميم با آمالگام سه سطحي
ترميم با كامپوزيت يك سطحي
ترميم با كامپوزيت دو سطحي
ترميم با كامپوزيت سه سطحي
جرمگيري و بروساژ
پست 
سفيد كردن دندانها در مطب
روكش تمام چيني
لامينيت
كشيدن دندان قدامي
كشيدن دندان خلفي
كشيدن دندان عقل
پلاك پارشال نيم فك
نايت گارد
ايمپلنت
جراحي كامل فك بالا
روت كانال يك كانال
جراحي دندان عقل نهفته 
پلاك فيليپر
چسباندن هر واحد روكش
جراحي كرالنت لثه
پالپوتومي اطفال باترميم 
امالگام بيلداپ
ارتودنسي ماهيانه
ارتودنسي پيش پرداخت 
ارتودنسي پيش پرداخت
ترميم ساده زخم هاي سطحي ناحيه صورت، گوش ها، پلك ها، بيني، لب ها و يا پرده-هاي مخاطي؛ تا ۲۰ سانتيمتر