اينترونشن

اينترونشن

 

اينترونشن (يا مداخله هاي غيرتهاجمي)


یکی از روش هاي نوين علم پزشكي است که بدون انجام جراحی و بدون جراحت  با استفاده از دستگاه های تصویربرداري مختلف (سونوگرافی یا سی تی اسکن یا فلوروسکوپی) ارگان های مختلف بدن را می بیند و به کمک وسیله ای به باریکی يك سوزن به ارگان مورد نظر (سینه، ریه ، پروستات و ...) نزديك شده و عمل مورد نظر را انجام می دهند. مثل نمونه برداري از آن يا سوزاندن تومورهاي سرطاني به کمک دستگاه RF.