اتاق عمل قلب

اتاق عمل قلب

.این بخش دارای ۲ اتاق قلب باز با کلیه امکانات تخصصی لازم جراحی های فوق تخصصی قلب است