اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال

بخش جراحی جنرال بیمارستان پیامبران در فضایی بالغ بر ۱۹۰۰ متر مربع احداث شده است . این بخش مشتمل بر هشت اتاق عمل است که در اتاق های عمل آن ، جراحی های تخصصی و فوق تخصصی انجام میشود . هرکدام از پرسنل اتاق عمل طوری آموزش دیده اند که قادر به انجام کلیه اقدامات در تخصص های گوناگون و علاوه بر آن توانایی آموزش و انتقال آموخته های خود را به فراگیران و افراد جدید الورود دارند