اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال

بخش جراحی جنرال بیمارستان پیامبران در فضایی بالغ بر ۱۹۰۰ متر مربع احداث شده است. این بخش مشتمل بر هشت اتاق عمل است که در اتاق های عمل آن ، جراحی های تخصصی و فوق تخصصی انجام میشود . هرکدام از پرسنل اتاق عمل طوری آموزش دیده اند که قادر به انجام کلیه اقدامات در تخصص های گوناگون و علاوه بر آن توانایی آموزش و انتقال آموخته های خود را به فراگیران و افراد جدید الورود دارند.