کاهش هزینه های زایمان طبیعی

بیمارستان پیامبران همراه و همگام با سیاست های کلان سلامت کشور برای ترویج زایمان طبیعی و کاهش موارد سزارین بدون وجود دلایل مشخص پزشکی می کوشد.

زایمان طبیعی انتخاب اصلح و ایمن برای اکثر موارد زایمان است و سزارین در مواردی که دلیل مشخص پزشکی برای آن وجود نداشته باشد عوارض بیشتری نسبت به زایمان طبیعی هم برای مادر و هم برای کودک دارد.

در این راستا بیمارستان پیامبران ضمن فراهم اوردن تسهیلات انجام زایمان طبیعی در بهترین شرایط و کاملا بدون درد، کلاس های آموزش مزایای زایمان طبیعی را به صورت ماهیانه برگزار و به کلیه مادران بارداری که به کلینیک بیمارستان مراجعه می کنند آموزش های لازم برای انجام زایمان طبیعی و بدون درد داده می شود.

جدیدترین اقدام بیمارستان پیامبران در این زمینه کاهش هزینه انجام زایمان طبیعی به کمتر از نصف در این مرکز است. با حمایت مدیریت بیمارستان مقرر گردید با وجود مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها در همه زمینه های دیگر انجام زایمان طبیعی در بیمارستان پیامبران تنها با هزینه 1.800.000 توامن(هجده میلیون ریال) صورت گیرد که حدود 40 درصد هزینه دریافتی تا پیش از این است.

«زایمان طبیعی، زایمان ایمن» این شعار را به خاطر بسپارید