سیستم نوبت دهی بیمارستان

کلنیک تخصصی

سرویس دهی

وقت دهی

وقت دهی

جواب دهی آزمایشگاه

دریافت جواب آزمایشات ویژه مراجعین

تصاوير PACS

تصاوير PACS/ تصاوير PACS/ تصاوير PACS/6s00

پزشک متخصص

1000

کادر درمان

250

تخت بستری

به پايگاه اينترنتي بيمارستان پيامبران خوش آمديد

گالری تصاویر

اخبار

a

a

اخبار

اخبار اخبار