کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 193
کل بازدیدها   : 3108415
کلینیک تخصصی نورولوژی (داخلی – مغز و اعصاب)

كلينيك تخصصي نورولوژي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه

دکتر سید حسن قنادیان

12-9

 دکتر سید علی موسوی

13-9

دکتر مجتبی خاکپور

14- 16

دکتر تانیا سعیدی

19-16

یکشنبه

دکتر مهتاب مرادی

13-9

دکتر سید علی موسوی

19-15

دکتر مهتاب مرادی

19-15:30

دوشنبه

دکترسید حسن قنادیان

12-9

دکتر سید رضا ابوتراب

13-9

دکتر حسین محبی

 (فوق تخصص اعصاب اطفال )

 16-15

دکتر سید علی موسوی

19-15

-

-

سه شنبه

دکتر تانيا سعيدي

12-9

دكتر مهتاب مرادي 

 13- 9

دکترمجتبی خاکپور

16-14

دکتر مهتاب مرادی

19-15:30

چهارشنبه

دکترسید حسن قنادیان

12-9

دکتر سید علی موسوی

13-9

دکتر تانیا سعیدی

19-16

پنجشنبه

دکتر مجتبی خاکپور

13:30-9

پزشکان چرخشی

18 - 15