کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 1557
کل بازدیدها   : 2948246
پزشکان متخصص داخلی (عفونی و گوارش)
 
رديف
نام و نام خانوادگي
كلينيك يا پرويليج
نظام پزشكي
1
دكترفريبا جمالي
پريوليچ
29150
2
دكترمحمدرضا جهانباني فر
كلينيك
14583
3
دكتربهرام ملك
كلينيك
13755
4
دكترنوشين صدر صادق زاد
كلينيك
58427
5
دكترعلي اصغر كبيري
كلينيك
17823
6
دكتر مهدخت سمن آبادي
پريوليج
62163
7
دكتراحمد علي اكبري كامراني
كلينيك
18357
8
دكتراكرم السادات صابرنژاد
كلينيك
51845
9
دكتر فرين رشيد فرخي
پريوليچ
37497
10
دكتر هايده ابطحي
پريوليچ
33697
11
دكتر افشين منيري
كلينيك
60341
12
دكتر علي طرقي
کلینیک
34385
13
دكتر فاطمه گلشن مقدم
كلينيك
32748
14
دكتر ناهيد نوذري
پريوليچ
43761
15
دكتر سيد محمدجواد حسيني
كلينيك
42784
16
دكتر محمد فتوحي
كلينيك
69846
17
دكترپيمان جواهري حقيقي
كلينيك
45919
18
دكترپروانه قويمي
كلينيك
33351
19
دكترمحسن رجايي نژاد
پريوليچ
105522
20
دكترمسعود مير محمد
پريوليچ
32555
21
دكترخاطره حقيقت
پريوليچ
45307
22
دكترمحمد جواد ميردامادي
پريوليچ
57836
23
دكترحميدرضا وزيري
پريوليچ
46282
24
دكترشاهين قاسمي
كلينيك
28678
25
دكترفروزنده فيروز آقا
پريوليچ
82525
26
دكتر ماشاء اله امجدي
پريوليچ
23701
27
دكتر رامين حميدي فراهاني
كلينيك
61614
28
دكترمحمد علي محمد زاده
كلينيك
38748
29
دكتر حميدرضا معصومي نائيني
پريوليچ
 34021
30
دكتراكرم گيلكي
پريوليچ
71778
31
دكتر محسن رجائي نژاد
پريوليچ
105522
32
دكتر حبيب اله سميع
پريوليچ
34191
33
دکتر محسن قورچی بیگی
پریولیج
51436
34
دکتر فتح اله مقدسی
کلینیک
36629
35
دکتر عباس کبیری ابیانه
پريوليج
31103
36
محمد علي صادقي
پريوليچ
60863
37
دكترحميد حسيني جدا
كلينيك
30656
38
دكترغلامعلي قرباني
پريوليچ
41919
39
دكترمحسن ابراهيم زاده
پريوليچ
48730
40 دكتر سعيد يزداني كلينيك 42598
41  دكتر مهرانگيز زنگنه  پريوليج  22554 
42  دکتر آناهیتا شهنازی اوخچی  پریولیج  85145 
43  دکتر حمیدرضا جلالیان  کلینیک  65189 
44  دکتر غلامعلی قربانی  کلینیک  41919