کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 143
کل بازدیدها   : 3106024
بخش اعصاب و روان بیمارستان پیامبران::
اين بخش با 60 تخت ، اتاقهايي كاملا استاندارد (‌مجهز به تلويزيون ،‌اكسيژن مركزي و....) با فضايي مناسب ، پرسنلي مجرب و آموزش ديده جهت درمان كليه بيماران داراي اختلالات روانپزشكي كه نياز به بستري دارند ، آماده سرويس دهي مي باشد . اين بخش با همكاري دكتر كاظمي ، دكتر روحاني ، دكتر موسوي ، دكتر تقوا ،دكتر ابراهيم زاده ،دكتر حسيني ،دكتر فياض و دكتر ناجي پور اداره مي شود .
از ساير امكانات اين بخش مي توان به :‌
1-    پذيرايي از مراجعين سرپايي هر روز هفته در كلينيك اعصاب و روان
2-    ECT (‌الكترو شوك درماني ) جهت بيماران بستري و سرپايي
3-    بخش كاردرماني توسط كارشناس ارشد درمانگر و روان درماني
4-    بخش روان شناسي با همكاري روان شناسان مجرب
5-    انجام كليه تستهاي روان شناختي
6-     پذيرش ، بستري و درمان كليه بيماران وابسته به مواد مخدر و صنعتي
7-    امكان استفاده از اتاق خصوصي و سوئيت جهت بيماران بستري
اشاره كرد .
 همچنين به زودي دستگاه TMS (مورد تاييدFDA آمريكا) جهت درمان افسردگي ،‌وسواس و ساير اختلالات روانپزشكي براي بيماران بستري و مراجعين سرپايي راه اندازي مي شود . از برنامه هاي آتي اين بخش راه اندازي بخش ويژه كودكان و نوجوانان و سالمندان و پانسيون ويژه بيماران صعب العلاج روانپزشكي مي باشد .